Наша страница на Facebook--------------------------------------------------------------------->

   
     тел: +380 99 613 26 66
Коснитесь для звонка

Бланки отчетности   arrow

Финансовая отчетность:
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
Звіт про власний капітал
Консолідований звіт про власний капітал
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Налоговая отчетность:
Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
Податкова декларація з податку на додану вартість
Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)